BEMBEYAZ BiR DONDURMA

Hiç bir kız çocuğunun “Atatürk’ü sevmiyorum” demeye hakkı yoktur. Çünkü etek giyebiliyorsa Atatürk sayesindedir, okuyabiliyorsa Atatürk sayesindedir, bilgisayarı ile oynayabiliyorsa Atatürk sayesindedir, erkek arkadaşı varsa Atatürk sayesindedir, şu an bu durumda yaşayabiliyorsa Atatürk sayesindedir.

(Source: dry-head, via seytantaslayansatanist-deactiva)

never forget

(Source: princehomo, via kahveyiyenkiz)

ACABA BİRİLERİ DE BENİM İÇİN “O BANA BAKMAZ LAN” DİYO MUDUR ?

queenof-fuckineverything:

image

(Source: glitz-y, via kafamolmasaguzelkizim-deactivat)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter